Andeler 2021 Hadeland Andelslandbruk

Her kan du melde deg på som andelshaver i Hadeland Andelslandbruk for sesongen 2021.
Du kan melde på deg selv og personer i din husstand. Først melder du på deg selv og så legger du til ev andre i husstanden din etter at du har fullført din egen bestilling. Miks og match andeler! Du må tilknytte et medlem til andelene. 
Lurer du på noe så ta kontakt på tlf: 97131760 eller e-post: post@hadelandel.no. 

Du kan også melde deg på ved å sende e-post til post@hadelandel.no.

Du vil motta faktura og informasjon om betaling på e-post. Betalingen deles opp.

Ved å melde deg på godtar du prinsippene for andelslandbruk som Hadeland andelsland er tuftet på, se nederst for mer informasjon.


Grønnsaksandel
Grønnsaker*, urter*, blomster*, epler*, bær* osv, fra Nordby gård. Voksne trenger en hel (1) andel og barn 10-18 år og pensjonister en halv (0,5) andel, barn under 10 år er gratis. Grønnsaksandel: kr 4 100. Dersom du ønsker ferdig høstede grønnsaker kan du betale Høsteservice: kr 100 pr gang  
Du kan da velge å hente grønnsakene på Nordby eller på drop-punkt i Oslo/Bærum. Når du melder deg på Høsterservice setter du antall 1.
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel utegris
Utegriser* fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for 1/4 gris. Andel gris: kr 4 000. Vi slakter grisene på gården.  
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i februar (2022). En andel er for 1/8 kalv. Andel kalv: kr 4 550. Vi slakter kalvene på gården.

Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i månedsskiftet oktober/november. En andel er for 1/2 lam. Andel lam: kr 1 600.

Egg
Egg* fra Granli Økologiske Småbruk. Andelshaverne deler på egg fra 35 glade og fornøyde høner fra mai til april (2022). Eggandel: kr 1 800.
*Dyrkes/produeres etter økologiske prinsipper

Kjøttandel ung ku/kvige

Ung ku fra Nordby gård. Kjøttet leveres ferdig oppskåret og pakket i oktober/november 2021. En
andel er 1/8 dyr. Påmeldinger utover 8 andeler vil komme på venteliste, da det er for tidlig å si om
det blir flere enn ett dyr i år. Andel ungku/kvige: kr 4 450.

Andel i frukt og bær
Granli småbruk har frukt og bær. De inviterer medlemmer i HadelAndel til å ta del i denne produksjonen og i veien videre til saft og syltetøy. En andel består av 5 kg bær/frukt til saft og 3 kg bringebær til syltetøy, det blir 7 flasker saft (á 750 cl) og 7 glass bringebærsyltetøy (à 350 gram).  Andelshaverne er velkomne til å delta i innhøsting og produksjon. Se utfyllende informasjon på vår hjemmeside. Andel frukt & bær: kr 1 050,-. 


Andelsinnskudd/Innmeldingsavgift
Innmeldingsavgift er en engangsinnbetaling for andelshavere over 18 år. Den er satt til kr 200 og vil bidra til samvirkets egenkapital.
(Blir ikke tilbakebetalt ved utmelding)

5 Grunnprinsipper for Hadeland Andelslandbruk

1. Dialog om landbruksdriften

Basert på gårdens produksjonsmuligheter har partene regelmessig dialog om hva som skal produseres og i hvilke mengder. På et årlig møte/årsmøte vedtas produksjonsplan og budsjett. Det skal være full åpenhet om driften i andelslandbruket.

2. Gjennomsiktig økonomi

Andelslandbruk er en modell som etterstreber bærekraft i alle ledd og er basert på tillit og gjennomsiktighet. Derfor skal økonomien for andelslandbruket være synlig for alle parter. Beløpet for den årlige andelen er basert på godkjent produksjonsplan og budsjett med reelle kostnader. Dette innebærer blant annet en anstendig godtgjøring til bonde, gartner, administrasjon og eventuelt andre nøkkelpersoner som er tilknyttet andelslandbruket.

3. Delt avling, delt risiko 

Andelshaverne forhåndsbetaler en andel i andelslandbrukets produksjon, og deler dermed risikoen for årsvariasjoner. Andelshaverne betaler ikke for en bestemt mengde produkter, men for en bestemt produksjon som eies av og deles mellom andelshaverne.

4. Involvering av andelshaverne

Andelshaverne tar gjennom sin deltakelse direkte ansvar for sin matforsyning. Partene avklarer på forhånd arbeidsfordeling, hvem som har ansvar for høsting, distribusjon og eventuell dugnadsinnsats.

5. Bærekraftig landbruksdrift 

Driften skjer på en ansvarlig og varsom måte som tar vare på miljøet, både for nåværende og framtidige generasjoner. Andelslandbruket etterstreber å opprettholde og fremme helsen til både jord, planter, dyr og mennesker.

 

Arrangement

Starter
18.03.2021

Slutter
28.02.2022

Påmelding stenger 28.02.2022 00:00

Andeler

Type
Pris
Velg

Grønnsak
18.03.21 - 28.02.22
Kr 2 900,00
Grønnsaksandel
Grønnsaker*, urter*, blomster*,...
Grønnsak barn/honnør
18.03.21 - 28.02.22
Kr 2 050,00
Grønnsaker*, urter*, blomster*, epler*, bær* osv,...
Høsteservice
18.03.21 - 28.02.22
Kr 0,00
Dersom du ønsker ferdig høstede grønnsaker kan du...
Kalv
18.03.21 - 28.02.22
Kr 4 550,00
Kjøttandel kalv
Kalver fra Nordby gård. Kjøttet...
Gris
18.03.21 - 28.02.22
Kr 4 000,00
Utegriser* fra Nordby gård. Kjøttet leveres...
Få plasser
Lam
18.03.21 - 28.02.22
Kr 1 600,00
Kjøttandel lam
Økologisk lam fra Aslaksrud gård....
Egg
18.03.21 - 28.02.22
Kr 1 800,00
Egg
Egg* fra Granli Økologiske Småbruk....
Få plasser
Ungku/kvige
18.03.21 - 28.02.22
Kr 4 450,00
Kjøttandel ungku/kvige
Ungku/kvige fra Nordby...
Bær og frukt
18.03.21 - 28.02.22
Kr 1 050,00
Granli småbruk har frukt og bær. De inviterer...